Sympower
Sympower is now a certified B Corp!

Přední evropský poskytovatel řešení energetické flexibility

Jsme odborníci na energetiku a máme dlouholeté zkušenosti s odezvou na straně spotřeby a s poskytováním flexibility. V současné době působíme na energetických trzích v 10 zemích a pomáháme více než 200 komerčním a průmyslovým podnikům vytvářet hodnotu prostřednictvím aktivního využívání energie.

Energetická flexibilita bez zbytečné složitosti

Energetické systémy se velmi rychle mění. Obnovitelné zdroje by měly do roku 2026 tvořit 95 % nárůstu globální energetické kapacity (IEA).

Ve společnosti Sympower chceme dosáhnout toho, aby se naši zákazníci vyvíjeli společně s energetickou transformací. Je třeba zajistit způsob, jak budou podniky v budoucnu fungovat.

Využitelnost obnovitelných zdrojů – tedy to, kdy budou vyrábět energii, nemůžeme ovlivnit. Vítr zkrátka nefouká bez přestání a slunce nesvítí celý den. Potřebujeme nové způsoby, jak vyvážit naši elektrizační soustavu. Po celé Evropě vzniká nabídka vyrovnávacích služeb, které mají za úkol vytvořit robustnější a nezávislejší energetický systém.

Automatizovaná softwarová platforma společnosti Sympower využívá flexibilní aktiva průmyslových a komerčních podniků. Flexibilitu agregovaně prodáváme na trzích se službami výkonové rovnováhy, abychom pomohli vytvořit robustnější síť zajišťující větší energetickou nezávislost zemí Evropy.

Začněte ještě dnes generovat nové příjmy a nastartujte svůj energetický přechod.

Odborné
zkušenosti

Náš tým odborníků má rozsáhlé zkušenosti z těch nejsložitějších energetických trhů v Evropě.

Lokální
působnost

Spolupracujte s našim českým týmem. Získejte ty nejlepší odborné znalosti týkající se energetických trhů i dalších zemí nejen z EU.

Zaměření na
technologie

V rámci neustále se vyvíjejícího odvětví se naše platforma průběžně přizpůsobuje potřebám a legislativě České republiky.

Komplexní
služba

Postaráme se o všechny dílčí kroky – od instalace přes aktivaci až po monitorování a hlášení.

Energetické společnosti a poskytovatelé

Staňte se našimi partnery a vytvářejte přidanou hodnotu

Prostřednictvím vlastního softwaru nabízí společnost Sympower vašim zákazníkům doplňkové služby. Když zkombinujete svoji zákaznickou základnu s našimi odbornými znalostmi, vznikne přidaná hodnota. Využíváme našich znalostí a zkušeností k monitorování, optimalizaci a agregaci elektrických flexibilních zařízení. Tento flexibilní produkt jsme dále schopni prodávat na trzích s podpůrnými službami a vytvářet tak další zdroje příjmů.

Díky partnerství s námi posílíte vlastní vztah se zákazníky, snížíte jejich uhlíkovou stopu, pomůžete globálnímu posunu směrem k obnovitelné energii a při tom všem vyděláte peníze navíc.

Obchodní a průmyslové podniky – spotřebitelé

Využijte flexibilitu svých strojů

Globální energetické prostředí se mění velmi rychle. Posun k bezuhlíkové budoucnosti a cena energií vyžadují, abychom přehodnotili to, jak využíváme energii. S rostoucími investicemi do obnovitelných zdrojů a s rychlým rozvojem elektrifikace bude tato změna čím dál výraznější.

V České republice existuje trh s vyrovnávací energií a společnost Sympower je připravena vám poskytnout pro využití tohoto trhu sofistikované softwarové a hardwarové řešení. Spravováním škály vašich elektrických zařízení a procesů jsme schopni společně vytvořit účinný energetický systém generující příjmy. Takový systém zvládne měnící se energetické prostředí.

Reference firmy Sympower ve vybraných odvětvích

Hidden Toggle

[This toggle is not visible – so that the first toggle of the list is closed]

Krypto a datacentra

Těžba kryptoměn spotřebovává velké množství energie. Je to však neurgentní výpočetní práce prováděné datovými centry. Spotřebu lze regulovat kdykoliv během dne a využít tak nižší ceny elektřiny nebo spotřebu přeplánovat podle potřeb sítě a získat za to platbu od provozovatele sítě.

Zjistit více +

Papírnictví a výroba celulózy

Výroba papíru zahrnuje mj. energeticky náročný proces sušení. Tato energie se často vyrábí přímo na místě pomocí kombinované výroby tepla a elektřiny (KGJ). Předběžné plánování výrobního procesu vám umožní kontrolovat množství energie potřebné v čase. To umožňuje efektivnější proces řízení kogenerační jednotky v souladu s potřebami sítě, aniž by došlo k narušení procesu výroby papíru.

Zjistit více +

Potravinářství

Zpracování potravin často vyžaduje množství tepla. Tepelná energie se často vyrábí přímo na místě pomocí kombinované výroby tepla a elektřiny (KGJ). Chytrým plánováním výrobního procesu lze spotřebu energie, a tím pádem i okamžik, kdy kogenerační jednotka dodává energii, přizpůsobit potřebám sítě, získat za to peníze navíc, aniž by to negativně ovlivnilo výrobní proces.

Zjistit více +

Hotely a komerční budovy

Budovy využívají systémy vzduchotechniky a klimatizace (HVAC), které lze na krátkou dobu v závislosti na potřebách elektrizační sítě dočasně zapnout nebo vypnout, aniž by to mělo vliv na úroveň pohodlí zákazníků. Systém tak reaguje na potřeby elektrické sítě, za což provozovatel získá platbu.

Zjistit více +

Chemická a farmaceutická výroba

Chemická výroba je často velmi náročná na množství tepelné energie. Tato energie se často vyrábí přímo na místě pomocí kombinované výroby tepla a elektřiny (KGJ). Chytrým plánováním výrobního procesu lze spotřebu energie, a tím pádem i okamžik, kdy kogenerační jednotka dodává energii, přizpůsobit potřebám sítě, aniž by to negativně ovlivnilo výrobní proces.

Zjistit více +

Hidden Toggle

This toggle is not visible

Skleníky

Průmyslové skleníky vyžadují pro zajištění nezbytných světelných podmínek pro rostliny značné množství elektřiny. Osvětlení lze dočasně ztlumit nebo vypnout, aniž by to ovlivnilo proces pěstování plodin. Tato flexibilita se využije pro stabilizaci elektrizační sítě a provozovatel skleníku získává platbu.

Zjistit více +

Zpracování dřeva

Zpracování dřeva zahrnuje proces sušení, který využívá velké množství energie. Tato energie je jednak teplná, kdy její výroba může být podobně flexibilní jako v jiných odvětvích. Využívá se však také energie pro dopravu vzduchu, u níž lze také řídit spotřebu a krátkodobě reagovat na potřeby elektrizační soustavy.

Z čistého spotřebitele – sušárny dřeva – se tak stává aktivní uživatel schopný vydělávat na tom, že pomáhá stabilizaci rozvodné sítě.

Zjistit více +

Úpravny vody

Úpravny vody spotřebovávají během čistících procesů velké množství vody. Není ale nutné, aby vždy běžely na plný výkon. Předběžné plánování čistících procesů umožňuje přizpůsobit spotřebu energie potřebám sítě, aniž by to celý proces negativně ovlivnilo.

Zjistit více +

Kovovýroba

Procesy spotřebovávající velké množství tepla, pokud přirozeně obsahují setrvačnost, jsou skvělou příležitostí pro poskytnutí krátkodobé flexibility na základě požadavku elektrické sítě. Takto ovládáme např. elektrické pece.

Dalším chytrým plánováním výrobního procesu lze navíc vytvořit větší prostor pro poskytování služby flexibility, pokud je např. v závodě využívána kogenerační jednotka.

Bez ovlivnění výrobního procesu tak podpoříte energetickou transformaci a přitom vyděláte.

Zjistit více +

Jednoduchý proces

Identifikace

Naši odborníci ve vašich procesech a zařízeních najdou potenciál týkající se flexibility.

Určíme veškeré zdroje spolehlivé energetické flexibility a předložíme k projednání.

 

Propojení

Flexibilní aktiva jsou poté připojena k platformě společnosti Sympower prostřednictvím naší hardwarové a cloudové integrace.

Tímto způsobem jsme schopni sledovat a společně kontrolovat vaši energii.

Oživení

Poté, co odborníci nainstalují komunikační systém, budeme číst a analyzovat dohodnuté energetické údaje. Technická data budeme poskytovat operátorovi trhu s regulační energií tak, aby mohl vyhodnocovat a požadovat případnou součinnost vašich spotřebičů.

Nyní máte bezrizikový zdroj příjmů bez jakýchkoliv počátečních nákladů a zároveň se podílíte na vyrovnávacích službách pro síť.

Monitoring
a Optimalizace

Neustálým monitorováním předpokládané kapacity, cenových předpovědí a tržních podmínek naše platforma optimalizuje strategii nabídek, aby tak maximalizovala vaše příjmy.

Úspěšná partnerství

Sympower a Vattenfal

Vedoucí našeho obchodního týmu Anders Tonhammar Lööf a náš partner Viktor Gårdö, Sourcing Manager ve společnosti Vattenfall sdílejí postřehy týkající se úspěšné spolupráce mezi Sympowerem a přední evropskou energetickou společností.

 

Příběhy našich zákazníků

See how our customers are leading the energy transition!

„Spolupráce byla bezproblémová a instalace byly provedeny rychle a obratně. Cena byla jasná a srozumitelná.“

Hanna Helenius | Piltin Puutarha

+ Zjistit více

„Instalace ani provoz řešení od společnosti Sympower neovlivnily dobu schnutí ani kvalitu našeho dřeva. Nyní na produkci stejného vysoce kvalitního sušeného dřeva spotřebováváme méně energie.”

Pasi Lähdelahti | Misawa Homes of Finland

+ Zjistit více

Kontaktujte našeho specialistu na energetiku v České republice.

Petr Polách

Obchodní ředitel pro Českou republiku

Contact Czech Republic

NÁŠ TÝM

  • Více než 100 lidí
  • 30 národností
  • Působí ve více než 9 zemích

NAŠE PŮSOBENÍ

  • Jsme aktivní v 10 zemích
  • Využíváme více než 950 MW flexibilní energie
  • Do roku 2025 rozšíříme svoji aktivitu do více než 25 zemí
What is demand response? å

Co je Odezva na straně spotřeby?

Odezva na straně spotřeby je změna spotřeby elektřiny spotřebitelem (např. obchodní a průmyslové podniky), která pomáhá udržovat rovnováhu mezi nabídkou elektřiny a poptávkou v síti.

Zjistit více +

Smart Grid explained

Vysvětlení Smart Grids

Dekarbonizace našeho energetického systému je pro překonání klimatické krize zásadní. To znamená, že je nutné získávat maximum z obnovitelných zdrojů energie, mezi které patří např. vítr a slunce. Tyto zdroje jsou však bohužel závislé na počasí a často poskytují energii přerušovaně.

Řešením tohoto problému jsou chytré sítě. Mají obrovský potenciál učinit naše elektrické systémy odolnější a urychlit energetický přechod. Proto se zabýváme tím, co je chytrá síť a proč je tak důležitá.

Zjistit více +

Balancing services explained

Vysvětlení podpůrných vyrovnávacích služeb

Cílem EU je stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě. Aby se tak stalo, musí EU usilovat o snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 55 % do roku 2030 jako součást svého závazku stanoveného v „Zelené dohodě pro Evropu“. Obchodní a průmyslové podniky budou mít příležitost sehrát svou roli v pomoci k dosažení těchto cílů.

Zjistit více +

Věříme, že flexibilita je klíčem k úspěšnému energetickému přechodu a dosažení 100% obnovitelného energetického systému.

© 2023 Sympower